PROFESSIONAL CERTIFICATION

6 Course Hospitality Operations
Fundamentals Programme

Περιγραφή Πιστοποίησης

Το πτυχίο αυτό έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και βασικές δεξιότητες που χρειάζονται οι επαγγελματίες του ξενοδοχειακού κλάδου ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά μία ξενοδοχειακή επιχείρηση.  Εστιάζει σε γνωστικά πεδία που επικεντρώνονται στη διαχείριση των διαφόρων τμημάτων του ξενοδοχείου. Όπως, του front office και των επισιτιστικών τμημάτων, στην εφαρμογή του μάρκετινγκ και των πωλήσεων, καθώς και στο μάνατζμεντ και την αποδοτική χρηματοοικονομική λειτουργία μίας ξενοδοχειακής μονάδας.  

Ενότητες

Γιατί να την επιλέξεις

Θα μπορείτε :

• Να κατανοείτε την γενική σύνθεση και το μέγεθος της ξενοδοχειακής βιομηχανίας
• Να προσδιορίζετε τις βασικές αρμοδιότητες των υπευθύνων των διαφόρων τμημάτων και ποιες διαδικασίες εφαρμόζουν για αποτελεσματική ηγεσία και διαχείριση της επιχείρησης.
• Να κατανοείται την λειτουργία του front office κατά την διάρκεια του τεσσάρων σταδίων του guest cycle.
• Να κατανοείται τα καθήκοντα και τις ευθύνες που άπτονται για τις θέσεις μάρκετινγκ και πωλήσεων ξενοδοχείων.
• Να περιγράψτε και να εφαρμόσετε τα διαφορετικά συστήματα λειτουργίας που συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα των επισιτιστικών τμημάτων.
• Να κάνετε τις σωστές επιλογές με βάση τους αριθμούς και τα δεδομένα που παράγονται από τις καθημερινές λειτουργίες του ξενοδοχείου ώστε να επιτευχθούν οι οικονομικοί στόχοι της επιχείρησης.

Σε ποιούς απευθύνεται :

Η πιστοποίηση απευθύνεται σε άτομα με ευρύτερη εμπειρία στον κλάδο της φιλοξενίας και τον ευρύτερο επισιτιστικό κλάδο, ή σε άτομα με σχετικές γνώσεις από άλλους τομείς. Επιπλέον η πιστοποίηση ισχύει και για όσους σκέφτονται να αλλάξουν κλάδο και να αναπτύξουν την καριέρα τους στον ξενοδοχειακό τομέα

Αποτελείται από :

Αποτελείται από 6 μαθήματα τα οποία είναι σχεδιασμένα να παρέχουν μια πρακτική ανάλυση στις βασικές έννοιες και λειτουργίες του ξενοδοχειακού κλάδου. Κάθε ενότητα αποτελείται από το βασικό βιβλίο που περιλαμβάνει την συνολική ύλη του προγράμματος μαζί με ένα εγχειρίδιο που βοηθάει στην προετοιμασία των υποψήφιων για τις τελικές εξετάσεις. Αυτό επιτρέπει στους υποψήφιους να αξιολογήσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους και στη συνέχεια να τους κατευθύνει με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος

Διαδικασία Εξετάσεων
Προαπαιτουμενα : Δεν Απαιτουνται

Οι εξετάσεις έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν την μέγιστη αξία στους υποψηφίους και έχουν ελεγχθεί αυστηρά πριν από την έκδοση τους. Οι εξετάσεις για το 6 course Hospitality Fundamentals πρόγραμμα αποτελείται από 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για κάθε ενότητα του προγράμματος, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν εντός χρονικού διαστήματος δυο ωρών ανά ενότητα.

Όλες οι ερωτήσεις έχουν σχεδιαστεί για να ελέγχουν την ικανότητα των υποψηφίων να αποκτήσουν διάφορες γνώσεις και να εκτελούν τις βασικές δεξιότητες της ειδικότητας

Οι βασικοί τομείς που εξετάζονται είναι:

Εισαγωγή στην ξενοδοχειακή βιομηχανία
Διαχείριση και λειτουργία των επισιτιστικών τμημάτων
• Ξενοδοχειακές πωλήσεις και μάρκετινγκ
• Μάνατζμεντ και παραγωγικότητα ξενοδοχείων
• Διαχείριση και λειτουργία της ρεσεψιόν και των δωματίων
• Χρηματοοικονομική λειτουργεία και στόχοι

*Σημείωση

Τα βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό είναι γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα, αλλά η διδασκαλία προσαρμόζεται στην Ελληνική γλώσσα. Οι εξετάσεις πολλαπλών επιλογών είναι στα Αγγλικά, για αυτό το λόγο καλό θα ήταν οι συμμετέχοντες να έχουν τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Όλες οι εξετάσεις διεξάγονται υπό την επίβλεψη ενός πιστοποιημένου επιτηρητή.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση, οι κάτοχοι πιστοποιητικών που θα εγγραφούν σε σχετικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να μεταφέρουν πιστωτικές μονάδες και να αποκτήσουν εξαιρέσεις σε σχετικά γνωστικά πεδία. Οι εξαιρέσεις από τις ενότητες θα βασίζονται στους ακαδημαϊκούς κανόνες και κανονισμούς του εκάστοτε ακαδημαϊκού φορέα.

Mάθε για το ΛΑΕΚ

Οι πιστοποιήσεις που παρέχονται έχουν την δυνατότητα επιδότησης ΛΑΕΚ 0,24 για επιχειρήσεις

ΛΑΕΚ 0,24 % του ΟΑΕΔ 

pastedGraphic.png

Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση απασχολεί εργαζόμενους οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο  ΙΚΑ. Κάθε επιχείρηση καταβάλλει στον Λογαριασμό για την Απασχόληση  και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ  εργοδοτική εισφορά  ύψους 0,24% επί των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών των εργαζομένων της.

Το ποσό αυτό αποτελεί υποχρεωτική εισφορά από όλους τους οργανισμούς που απασχολούν προσωπικό είτε πρόκειται για αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις, είτε για οργανισμούς του Δημοσίου, για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δείτε την εγκύκλιο για το ΛΑΕΚ 0,24% στο Πληροφοριακό Σύστημα www.laek.oaed.gr

 Η εκπαίδευση δύναται να πραγματοποιηθεί είτε στο χώρο μας είτε στο δικό σας, σε ημέρες και ώρες που θα αποφασισθούν κατόπιν κοινής συνεννόησης.

Βάλε τη καριέρα σου στη σωστή κατεύθυνση

ΔΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα πεδία στη φόρμα με * είναι απαραίτητα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Δήλωσε ενδιαφέρον για ποιά προγράμματα εκπαίδευσης θα ήθελες να παρακολουθήσεις
Σημείωση: Ευέλικτοι τρόποι πληρωμής διδάκτρων.