PROFESSIONAL COURSE

Hospitality Management & Performance Operations (HMPO®)

Περιγραφή Πιστοποίησης

Οι επιτυχημένοι ηγέτες στον κλάδο της φιλοξενίας διαθέτουν έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό από Soft & Hard skills για να εξασφαλίσουν την ομαλή καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους συνεργάτες τους. Επιπλέον, στοχεύουν στην ικανότητα των στελεχών  ώστε με αποτελεσματικό τρόπο να ικανοποιούν τις μεταβαλλόμενες και ποικίλες ανάγκες και πρότυπα των πελατών τους. Οι υπεύθυνοι τμημάτων θα πρέπει να επιδεικνύουν ισχυρές δεξιότητες ηγεσίας και επικοινωνίας προκειμένου να εκπληρώνουν με επιμέλεια τις πολλαπλές ευθύνες τους, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το προσωπικό και να επιτυγχάνουν τους στόχους που έχει θέσει η επιχείρηση.
Το πρόγραμμα  Hospitality Management & Performance Operations (HMPO®)  προσφέρεται για υφιστάμενα και μελλοντικά στελέχη ξενοδοχείων, που θα συνδυάζουν την εμπειρία και την γνώση, και έχουν υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης. Το HMPO® πιστοποιεί αυτές τις δεξιότητες και αναγνωρίζει τον επαγγελματισμό των στελεχών του ξενοδοχειακού κλάδου.

Δες το video

Θα μπορείτε:

• Να προσδιορίζετε τις βασικές αρμοδιότητες των υπευθύνων των διαφόρων τμημάτων και διαχείριση της επιχείρησης.
• Να προβλέψτε με επιτυχία την μελλοντική ζήτηση και τις τακτικές για την αποτελεσματική διαχείριση της.
• Να αναλύσετε τα απαιτούμενα επίπεδα παραγωγικότητας και να ελέγχετε το κόστος εργασίας
• Να σχεδιάζεται και να εφαρμόζετε το κατάλληλο πλαίσιο κατάρτισης και εκπαίδευσης στελεχών

Σε ποιούς απευθύνεται :

Η πιστοποίηση είναι κατάλληλη για άτομα με ευρύτερη εμπειρία στον κλάδο της φιλοξενίας και τον επισιτιστικό κλάδο, ή σε άτομα με σχετικές γνώσεις από άλλους τομείς. Επιπλέον η πιστοποίηση ισχύει και για όσους σκέφτονται να αλλάξουν κλάδο και να αναπτύξουν την καριέρα τους στον ξενοδοχειακό τομέα.

Αποτελείται από :

Παρέχεται το βασικό βιβλίο που περιλαμβάνει την συνολική ύλη του προγράμματος που βοηθάει στην προετοιμασία των υποψήφιων για τις τελικές εξετάσεις. Αυτό μαζί με ένα εγχειρίδιο με σχετικές πληροφορίες για τα γνωστικά πεδία και πρακτικές του το (CHS®) επιτρέπει στους υποψήφιους να αξιολογήσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους και στη συνέχεια να τους κατευθύνει με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος

Διαδικασία Εξετάσεων
Προαπαιτουμενα : Δεν απαιτουνται 

Οι εξετάσεις έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν την μέγιστη αξία στους υποψηφίους και έχουν ελεγχθεί αυστηρά πριν από την έκδοση τους. Οι εξετάσεις του  (CHS®) αποτελείται από 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν εντός χρονικού διαστήματος δυο ωρών. 

 

Όλες οι ερωτήσεις έχουν σχεδιαστεί για να ελέγχουν την ικανότητα των υποψηφίων να αποκτήσουν διάφορες ικανότητες που προέρχονται από πέντε βασικούς τομείς γνώσης σε συνδυασμό με την εκάστοτε επαγγελματική εμπειρία.

Οι βασικοί τομείς που εξετάζονται είναι:

Ηγεσία και αποτελεσματική διαχείριση προσωπικού
Αποδοτική επικοινωνία και επίλυση προβλημάτων και συγκρούσεων
Προσανατολισμός και εκπαίδευση του προσωπικού
Χρήση μοντέλων για την πρόβλεψη της ζήτησης και την διαχείριση της
Αποτελεσματική χρήση κινήτρων και ανάπτυξη στελεχών
Βελτίωση της απόδοσης και παραγωγικότητας των εργαζομένων

*Σημείωση

Οσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την διεθνή πιστοποίηση μέσω εξετάσεων. τα βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό είναι γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα, αλλά η διδασκαλία προσαρμόζεται στην Ελληνική γλώσσα. Οι εξετάσεις πολλαπλών επιλογών είναι στα Αγγλικά, για αυτό το λόγο καλό θα ήταν οι συμμετέχοντες να έχουν τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Όλες οι εξετάσεις διεξάγονται υπό την επίβλεψη ενός πιστοποιημένου επιτηρητή.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση, οι κάτοχοι πιστοποιητικών που θα εγγραφούν σε σχετικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να μεταφέρουν πιστωτικές μονάδες και να αποκτήσουν εξαιρέσεις σε σχετικά γνωστικά πεδία. Οι εξαιρέσεις από τις ενότητες θα βασίζονται στους ακαδημαϊκούς κανόνες και κανονισμούς του εκάστοτε ακαδημαϊκού φορέα.

ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΕΚ

Οι πιστοποιήσεις που παρέχονται έχουν την δυνατότητα επιδότησης ΛΑΕΚ 0,24 για επιχειρήσεις

ΛΑΕΚ 0,24 % του ΟΑΕΔ 

pastedGraphic.png

Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση απασχολεί εργαζόμενους οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο  ΙΚΑ. Κάθε επιχείρηση καταβάλλει στον Λογαριασμό για την Απασχόληση  και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ  εργοδοτική εισφορά  ύψους 0,24% επί των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών των εργαζομένων της.

Το ποσό αυτό αποτελεί υποχρεωτική εισφορά από όλους τους οργανισμούς που απασχολούν προσωπικό είτε πρόκειται για αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις, είτε για οργανισμούς του Δημοσίου, για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δείτε την εγκύκλιο για το ΛΑΕΚ 0,24% στο Πληροφοριακό Σύστημα www.laek.oaed.gr

 Η εκπαίδευση δύναται να πραγματοποιηθεί είτε στο χώρο μας είτε στο δικό σας, σε ημέρες και ώρες που θα αποφασισθούν κατόπιν κοινής συνεννόησης.

Βάλε τη καριέρα σου στη σωστή κατεύθυνση

ΔΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα πεδία στη φόρμα με * είναι απαραίτητα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Επέλεξε παρακάτω τις πιστοποιήσεις που ενδιαφέρεσαι να παρακολουθήσεις
Σημείωση: Δίνονται ευέλικτοι τρόποι αποπληρωμής διδάκτρων.