PROFESSIONAL CERTIFICATION

Certification in Front Office Operations (CFO®)

Περιγραφή Πιστοποίησης

Η πιστοποίηση του Front Office Operations σε βοηθάει να αναπτύξεις τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να επιτύχεις ως επαγγελματίας σε μια θέση πρώτης γραμμής στα ξενοδοχεία. Παρέχει οδηγίες για την σωστή εκτέλεση των βασικών καθηκόντων και τεχνικών του τμήματος της υποδοχής, μαζί με τις γενικές γνώσεις και τις ποιοτικές δεξιότητες που απαιτούνται στον κλάδο της φιλοξενίας.

Οι διαδικασίες του front office και της διαχείρισης του, τοποθετούνται μέσα το πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας ενός ξενοδοχείου. Οι μαθητές θα εκπαιδευτούν με πραγματικό πρόγραμμα PMS (Fidelio – Eurotel) και θα μάθουν πώς η υποδοχή αλληλεπιδρά με άλλα τμήματα, τις τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα δωματίων ( upselling, cross-selling & suggestive selling ) και πώς η τεχνολογία και το online sales επηρεάζουν τις πωλήσεις και τις λειτουργίες της υποδοχής.

Θα μπορείτε:

• Να περιγράφετε τον τρόπο οργάνωσης των ξενοδοχείων και να εξηγείτε πώς ταξινομούνται τα διάφορα τμήματα των ξενοδοχείων
• Να κατανοείτε την λειτουργία της υποδοχής κατά την διάρκεια των τεσσάρων σταδίων του guest cycle
• Να αναγνωρίζετε την δυναμική των πωλήσεων off & online στην διαδικασίας κρατήσεων και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των κρατήσεων
• Να εφαρμόζετε τα μοντέλα και τους τύπους που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη της διαθεσιμότητας των δωματίων

Σε ποιούς απευθύνεται :

Η πιστοποίηση είναι κατάλληλη για άτομα με εμπειρία σε διάφορα τμήματα στον κλάδο της φιλοξενίας, ή/και για νεους επαγγελματίες και απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Επιπλέον η πιστοποίηση ισχύει και για όσους σκέφτονται να αλλάξουν κλάδο και να αναπτύξουν την καριέρα τους στον ξενοδοχειακό τομέα και ειδικότερα στο τμήμα της υποδοχής

Αποτελείται από :

Παρέχει το βασικό οδηγό που περιλαμβάνει την συνολική ύλη του προγράμματος που βοηθάει στην προετοιμασία των υποψήφιων για τις τελικές εξετάσεις. Αυτό μαζί με ένα εγχειρίδιο με σχετικές πληροφορίες για τα γνωστικά πεδία και πρακτικές του (CFDΑ®) επιτρέπει στους υποψήφιους να αξιολογήσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους και στη συνέχεια να τους κατευθύνει με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος

Διαδικασία Εξετάσεων
Προαπαιτουμενα : Δεν απαιτουνται 

Οι εξετάσεις έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν την μέγιστη αξία στους υποψηφίους και έχουν ελεγχθεί αυστηρά πριν από την έκδοση τους. Οι εξετάσεις του  (CFO®) αποτελείται από 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν εντός χρονικού διαστήματος δύο ωρών.

Όλες οι ερωτήσεις έχουν σχεδιαστεί για να ελέγχουν την ικανότητα των υποψηφίων να αποκτήσουν διάφορες ικανότητες που προέρχονται από πέντε βασικούς τομείς γνώσης σε συνδυασμό με την εκάστοτε επαγγελματική εμπειρία

Οι βασικοί τομείς που εξετάζονται είναι:

• Η οργάνωση των ξενοδοχείων και πως ταξινομούνται τα λειτουργικά τμήματα του
• Οι λειτουργίες της υποδοχής κατα της διάρκεια των τεσσάρων σταδίων του guest cycle
• Τεχνικές πωλήσεων κατα την διαδικασία κρατήσεων και εργαλεία – συστήματα που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των κρατήσεων
• Ο προσδιορισμός και αντιμετώπιση αιτημάτων υπηρεσιών και παραπόνων που κάνουν οι επισκέπτες στην υποδοχή
• Η διαδικασία δημιουργίας και συντήρησης λογαριασμών πελατών στην υποδοχή

*Σημείωση

Τα βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό είναι γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα, αλλά η διδασκαλία προσαρμόζεται στην Ελληνική γλώσσα. Οι εξετάσεις πολλαπλών επιλογών είναι στα Αγγλικά, για αυτό το λόγο καλό θα ήταν οι συμμετέχοντες να έχουν τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Όλες οι εξετάσεις διεξάγονται υπό την επίβλεψη ενός πιστοποιημένου επιτηρητή.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση, οι κάτοχοι πιστοποιητικών που θα εγγραφούν σε σχετικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να μεταφέρουν πιστωτικές μονάδες και να αποκτήσουν εξαιρέσεις σε σχετικά γνωστικά πεδία. Οι εξαιρέσεις από τις ενότητες θα βασίζονται στους ακαδημαϊκούς κανόνες και κανονισμούς του εκάστοτε ακαδημαϊκού φορέα.

Μάθε για το ΛΑΕΚ

Οι πιστοποιήσεις που παρέχονται έχουν την δυνατότητα επιδότησης ΛΑΕΚ 0,24 για επιχειρήσεις

ΛΑΕΚ 0,24 % του ΟΑΕΔ

pastedGraphic.png

Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση απασχολεί εργαζόμενους οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο  ΙΚΑ. Κάθε επιχείρηση καταβάλλει στον Λογαριασμό για την Απασχόληση  και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ  εργοδοτική εισφορά  ύψους 0,24% επί των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών των εργαζομένων της.

Το ποσό αυτό αποτελεί υποχρεωτική εισφορά από όλους τους οργανισμούς που απασχολούν προσωπικό είτε πρόκειται για αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις, είτε για οργανισμούς του Δημοσίου, για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δείτε την εγκύκλιο για το ΛΑΕΚ 0,24% στο Πληροφοριακό Σύστημα www.laek.oaed.gr

Η εκπαίδευση δύναται να πραγματοποιηθεί είτε στο χώρο μας είτε στο δικό σας, σε ημέρες και ώρες που θα αποφασισθούν κατόπιν κοινής συνεννόησης.

Βάλε τη καριέρα σου στη σωστή κατεύθυνση

ΔΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα πεδία στη φόρμα με * είναι απαραίτητα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Επέλεξε παρακάτω τις πιστοποιήσεις που ενδιαφέρεσαι να παρακολουθήσεις
Σημείωση: Δίνονται ευέλικτοι τρόποι αποπληρωμής διδάκτρων.