PROFESSIONAL CERTIFICATION

Certification in Hotel Revenue Management (CHRM®)

Περιγραφή Πιστοποίησης

Ένας Revenue Manager αντιμετωπίζει καθημερινά την πρόκληση να αξιολογήσει πολλά ιστορικά, τρέχοντα και μελλοντικά δεδομένα και να λάβει τις βέλτιστες αποφάσεις σχετικά με την αγορά που θα στοχεύσει, το μίγμα των καναλιών που θα χρησιμοποιήσει προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα έσοδα του ξενοδοχείου. Ως εκ τούτου, είναι πρωταρχικής σημασίας ένας τέτοιος επαγγελματίας να έχει την απαιτούμενη εμπειρία αλλά και να διαθέτει εξειδικευμένη κατάρτιση για να είναι μέλος των ελίτ επαγγελματιών στο ξενοδοχειακό κλάδο.
H (CHRM®) θεωρείται παγκοσμίως ως η πιο σημαντική και εξειδικευμένη επαγγελματική πιστοποίηση διαχείρισης εσόδων, η οποία σας πιστοποιεί με συγκεκριμένες γνώσεις. Η πιστοποίηση CHRM® υποδηλώνει ότι έχετε μια θέση μεταξύ των καλύτερων στο επάγγελμά σας, και είστε ενήμεροι για τις τρέχουσες τάσεις στον κλάδο της φιλοξενίας. Χρησιμεύει ως μοχλός στις τρέχουσες και μελλοντικές ευκαιρίες καριέρας. 

Οι μαθητές επιπροσθέτως θα εξασκηθούν και θα εκπαιδευτούν πάνω σε ένα πραγματικό  Revenue Management Intelligence software tool το (Lybra.Tech) ώστε να κατανοήσουν πως η εφαρμογή και λειτουργία διαφόρων εργαλείων και της τεχνολογίας μπορούν να οδηγήσουν στην βελτιστοποίηση των εσόδων μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης.   

Θα μπορείτε:

• Να κατανοήσετε τον ρόλο της διαχειρίσης εσόδων για ένα ξενοδοχείο
• Να εξερευνήστε τις αλληλεξαρτήσεις ποιότητας και τιμής και να κατανοήσετε την τμηματοποίηση της ξενοδοχειακής αγοράς και το ρόλο της ζήτησης στον προσδιορισμό της τιμής
• Να αξιολογήσετε τις στατιστικές πληροφορίες έτσι ώστε να προβλέψετε και να διαχειριστείτε την ζήτηση με ασφαλέστερο τρόπο
• Να αναγνωρίσετε και να εφαρμόσετε τις βέλτιστες στρατηγικές διαδικτυακών πωλήσεων και τιμολόγησης

Σε ποιούς απευθύνεται :

Η πιστοποίηση είναι κατάλληλη είτε για έμπειρους ή νέους επαγγελματίες που ασχολούνται με το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις ή εργάζονται σε ξενοδοχεία και τμήματα ψηφιακού μάρκετινγκ ή τμήματα ηλεκτρονικού εμπορίου.
Επιπλέον η πιστοποιήση είναι κατάλληλη και για όσους σκέφτονται να αλλάξουν κλάδο και να αναπτύξουν την καριέρα τους στον ξενοδοχειακό κλάδο ενισχύοντας τις γνώσεις τους στην τεχνική μεγιστοποίηση των εσόδων ενός ξενοδοχείου

Αποτελείται από :

Παρέχεται το βασικό βιβλίο που περιλαμβάνει την συνολική ύλη του προγράμματος μαζί με ένα εγχειρίδιο που βοηθάει στην προετοιμασία των υποψήφιων για τις τελικές εξετάσεις. Αυτά, μαζί με ένα CD που περιλαμβάνει όλα τα γνωστικά πεδία και πρακτικές του CHRM®, επιτρέπει στους υποψήφιους να αξιολογήσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους και στη συνέχεια να τους κατευθύνει με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος

Διαδικασία Εξετάσεων
Προαπαιτουμενα : Δεν απαιτουνται 

Οι εξετάσεις έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν την μέγιστη αξία στους υποψηφίους και έχουν ελεγχθεί αυστηρά πριν από την έκδοση τους. Οι εξετάσεις του CHRM® αποτελείται από 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν εντός χρονικού διαστήματος τριών ωρών.

Όλες οι ερωτήσεις έχουν σχεδιαστεί για να ελέγχουν την ικανότητα των υποψηφίων να αποκτήσουν διάφορες ικανότητες που προέρχονται από πέντε βασικούς τομείς γνώσης σε συνδυασμό με την εκάστοτε επαγγελματική εμπειρία.

Οι βασικοί τομείς που εξετάζονται είναι:

• Η ξενοδοχειακή βιομηχανία
• Προβλέψεις και σχεδιασμός
• Στρατηγικές και τακτικές
• Στατιστική ανάλυση και τιμολόγηση
• Ηλεκτρονικό Εμπόριο και πωλήσεις μέσω Διαδικτύου

*Σημείωση

Τα βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό είναι γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα, αλλά η διδασκαλία προσαρμόζεται στην Ελληνική γλώσσα. Οι εξετάσεις πολλαπλών επιλογών είναι στα Αγγλικά, για αυτό το λόγο καλό θα ήταν οι συμμετέχοντες να έχουν τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Όλες οι εξετάσεις διεξάγονται υπό την επίβλεψη ενός πιστοποιημένου επιτηρητή.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση, οι κάτοχοι πιστοποιητικών που θα εγγραφούν σε σχετικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να μεταφέρουν πιστωτικές μονάδες και να αποκτήσουν εξαιρέσεις σε σχετικά γνωστικά πεδία. Οι εξαιρέσεις από τις ενότητες θα βασίζονται στους ακαδημαϊκούς κανόνες και κανονισμούς του εκάστοτε ακαδημαϊκού φορέα.

ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΕΚ

Οι πιστοποιήσεις που παρέχονται έχουν την δυνατότητα επιδότησης ΛΑΕΚ 0,24 για επιχειρήσεις

ΛΑΕΚ 0,24 % του ΟΑΕΔ 

pastedGraphic.png

Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση απασχολεί εργαζόμενους οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο  ΙΚΑ. Κάθε επιχείρηση καταβάλλει στον Λογαριασμό για την Απασχόληση  και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ  εργοδοτική εισφορά  ύψους 0,24% επί των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών των εργαζομένων της.

Το ποσό αυτό αποτελεί υποχρεωτική εισφορά από όλους τους οργανισμούς που απασχολούν προσωπικό είτε πρόκειται για αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις, είτε για οργανισμούς του Δημοσίου, για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δείτε την εγκύκλιο για το ΛΑΕΚ 0,24% στο Πληροφοριακό Σύστημα www.laek.oaed.gr

 Η εκπαίδευση δύναται να πραγματοποιηθεί είτε στο χώρο μας είτε στο δικό σας, σε ημέρες και ώρες που θα αποφασισθούν κατόπιν κοινής συνεννόησης.

Βάλε τη καριέρα σου στη σωστή κατεύθυνση

ΔΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα πεδία στη φόρμα με * είναι απαραίτητα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Επέλεξε παρακάτω τις πιστοποιήσεις που ενδιαφέρεσαι να παρακολουθήσεις
Σημείωση: Δίνονται ευέλικτοι τρόποι αποπληρωμής διδάκτρων.