PROFESSIONAL CERTIFICATION

Certification in Managing Food & Beverage Operations (MFBO®)

Περιγραφή Πιστοποίησης

Οι υποψήφιοι επαγγελματίες επισιτιστικών τμημάτων χρειάζονται μια σταθερή εξέλιξη και τις απαραίτητες δεξιότητες για την αποτελεσματική διαχείριση των τμημάτων τροφίμων και ποτών. Το πρόγραμμα αυτό πιστοποιεί επαγγελματίες που εκτελούν επιτυχημένα επιχειρησιακές τακτικές και διαδικασίες, έτσι ώστε μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης να βελτιώνουν τα ποιοτικά στάνταρ μειώνοντας παράλληλα τις λειτουργικές δαπάνες και αναζητούν συνέχεια νέους τρόπους είτε μέσω της διαθέσιμης τεχνολογίας είτε μέσω νέων τακτικών να προσφέρουν στους επισκέπτες μεγαλύτερη αξία και ικανοποίηση.
Με την πιστοποίηση αυτή οι επαγγελματίες του χώρου θα μπορούν να κατανοούν τις αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης των επισιτιστικών τμημάτων και επιχειρήσεων. Εδώ συμπεριλαμβάνονται και εξετάζονται όλες οι πτυχές της επιτυχημένης λειτουργίας όπως: της οργάνωσης, του μάρκετινγκ, σχεδιασμού και ανάλυση του μενού, του κόστους και της τιμολόγησης, της παραγωγής, των υπηρεσιών, της ασφάλειας, των πωλήσεων και την χρηματοοικονομική διαχείριση.

Θα μπορείτε:

• Να εξηγείτε τον τρόπο τιμολόγησης των μενού, τους τύπους - διαδικασίες - προγραμματισμό και τη σημασία του ως εργαλείο μάρκετινγκ
• Να αναλύετε το πώς δημιουργείται και χρησιμοποιείται μια τυποποιημένη συνταγή και να προσδιορίζετε το βασικό κόστος των τροφίμων και ποτών και τις μεθόδους τιμολόγησης
• Να γνωρίσετε και εφαρμόσετε τις διαδικασίες αγορών, παραλαβών, αποθήκης, απογραφών, και διανομής τροφίμων και ποτών
• Να προσδιορίσετε και να περιγράψετε τους τύπους και διαδικασίες του σέρβις που μπορούν να παρέχουν τα επισιτιστικά τμήματα με γνώμονα την επαγγελματική και ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών

Σε ποιούς απευθύνεται :

Η πιστοποίηση είναι κατάλληλη για έμπειρους ή νέους επαγγελματίες που ασχολούνται με τον ευρύτερο επισιτιστικό κλάδο σε ξενοδοχεία ή ανεξάρτητα εστιατόρια, ή σε άτομα με σχετικές γνώσεις από άλλους τομείς ( catering ).
Επιπλέον η πιστοποίηση ισχύει και για όσους σκέφτονται να αλλάξουν κλάδο και να αναπτύξουν την καριέρα τους στον τομέα του επισιτισμού

Αποτελείται από :

Παρέχεται το βασικό βιβλίο που περιλαμβάνει την συνολική ύλη του προγράμματος που βοηθάει στην προετοιμασία των υποψήφιων για τις τελικές εξετάσεις. Αυτό μαζί με ένα εγχειρίδιο με σχετικές πληροφορίες για τα γνωστικά πεδία και πρακτικές του (MFBO®) επιτρέπει στους υποψήφιους να αξιολογήσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους και στη συνέχεια να τους κατευθύνει με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος

Διαδικασία Εξετάσεων
Προαπαιτουμενα : Δεν απαιτουνται 

Οι εξετάσεις έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν την μέγιστη αξία στους υποψηφίους και έχουν ελεγχθεί αυστηρά πριν από την έκδοση τους. Οι εξετάσεις του (MFBO®) αποτελείται από 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, οι οποίες πρέπει να απαντηθούν εντός χρονικού διαστήματος δυο ωρών

Όλες οι ερωτήσεις έχουν σχεδιαστεί για να ελέγχουν την ικανότητα των υποψηφίων να αποκτήσουν διάφορες ικανότητες που προέρχονται από πέντε βασικούς τομείς γνώσης σε συνδυασμό με την εκάστοτε επαγγελματική εμπειρία

Οι βασικοί τομείς που εξετάζονται είναι:

• Οργάνωση και διαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων
• Κοστολόγηση τροφίμων και ποτών και στρατηγικές τιμολόγησης μενού
• Αποτελεσματική διαχείριση και τακτικές του σέρβις 
• Ανάπτυξη και σχεδιασμός διαφόρων τύπων μενού
• Μάρκετινγκ και πωλήσεις επισιτιστικών επιχειρήσεων

*Σημείωση

Τα βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό είναι γραμμένα στην Αγγλική γλώσσα, αλλά η διδασκαλία προσαρμόζεται στην Ελληνική γλώσσα. Οι εξετάσεις πολλαπλών επιλογών είναι στα Αγγλικά, για αυτό το λόγο καλό θα ήταν οι συμμετέχοντες να έχουν τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Όλες οι εξετάσεις διεξάγονται υπό την επίβλεψη ενός πιστοποιημένου επιτηρητή.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση, οι κάτοχοι πιστοποιητικών που θα εγγραφούν σε σχετικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να μεταφέρουν πιστωτικές μονάδες και να αποκτήσουν εξαιρέσεις σε σχετικά γνωστικά πεδία. Οι εξαιρέσεις από τις ενότητες θα βασίζονται στους ακαδημαϊκούς κανόνες και κανονισμούς του εκάστοτε ακαδημαϊκού φορέα.

Μάθε για το ΛΑΕΚ

Οι πιστοποιήσεις που παρέχονται έχουν την δυνατότητα επιδότησης ΛΑΕΚ 0,24 για επιχειρήσεις

ΛΑΕΚ 0,24 % του ΟΑΕΔ

pastedGraphic.png

Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ απευθύνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση απασχολεί εργαζόμενους οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο  ΙΚΑ. Κάθε επιχείρηση καταβάλλει στον Λογαριασμό για την Απασχόληση  και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ  εργοδοτική εισφορά  ύψους 0,24% επί των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών των εργαζομένων της.

Το ποσό αυτό αποτελεί υποχρεωτική εισφορά από όλους τους οργανισμούς που απασχολούν προσωπικό είτε πρόκειται για αμιγώς ιδιωτικές επιχειρήσεις, είτε για οργανισμούς του Δημοσίου, για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δείτε την εγκύκλιο για το ΛΑΕΚ 0,24% στο Πληροφοριακό Σύστημα www.laek.oaed.gr

Η εκπαίδευση δύναται να πραγματοποιηθεί είτε στο χώρο μας είτε στο δικό σας, σε ημέρες και ώρες που θα αποφασισθούν κατόπιν κοινής συνεννόησης.

Βάλε τη καριέρα σου στη σωστή κατεύθυνση

ΔΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα πεδία στη φόρμα με * είναι απαραίτητα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Επέλεξε παρακάτω τις πιστοποιήσεις που ενδιαφέρεσαι να παρακολουθήσεις
Σημείωση: Δίνονται ευέλικτοι τρόποι αποπληρωμής διδάκτρων.